Ние от ИППДП "Смайл Механикс"ЕООД вярваме, че достъп до лечение има право да получи всеки, затова:

  • От м. Януари 2017 г. клиниката извършва манипулации, покрити от НЗОК
  • Разполага със специализиран транспорт за безплатен превоз на трудноподвижни пациенти
  • Поема напълно за собствена сметка лечението на деца, лишени от родителски грижи

Бъдете здрави!