0item(s)

Количката е празна.

Product was successfully added to your shopping cart.

Условия за ползване на уебсайта Смайл Механикс ЕООД

Общи положения

Запознайте се с условията по-долу, преди да пазарувате чрез този уеб сайт. Изплозването му от Ваша страна за пазаруване показва, че приемате и сте съгласни с тези условия. Ако не сте съгласни с тях, не използвайте този уеб сайт! Настоящите условия уреждат взаимоотношенията между Смайл Механикс ЕООД (наричан по-долу www.smclinic.bg от една страна и всеки иден Потребител на електронни (Интернет) страници и услуги, намиращи се на домейн www.smclinic.bg, от друга страна, и, както и отношенията със същите, когато използват информационните и търговски услуги предлагани от Смайл Механикс ЕООД (наричани за краткост Услуги). Тези условия обвързват всички потребители. С натискането на всеки един обект, линк или бутон, разположени на страниците на сайта (с изключение на линка към настроящите Общи условия), Потребителят се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия. Смайл Механикс ЕООД е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България, със седалище и адрес на управление: 1404 гр. София, жк Мотописта, бл. 52Е; идентификационен номер по Булстат: 203216592

1 Условия за използване на Сайта на www.smclinic.bg

Потребителят разбира и приема обстоятелството, че информационните услуги и Сайтът се предоставят "във вида, в който са" и това, че Сайта не поема никаква отговорност за навременността, изтриването и невъзможността да бъде доставена информация относно завършени поръчки на Потребителя, негови или на други Потребители мнения и оценки за продукти, информация за не налични продукти, както и за нанесени щети, пропуснати ползи и други вреди, настъпили след, в резултата на или поради използване (или пък невъзможност за използване поради технически проблеми, профилактика, решения на администратора и всякакви други причини) на Сайта. В случай, че в следствие на използването на този Сайт или материали от него доведе до възникването на вреди, за които е необходим ремонт или поправка на оборудване или информация, Потребителят поема цялата отговорност и всички разходи, свързани с отстраняването на нанесените вреди. За да използва Сайта, Потребителят трябва да получи достъп до Световната мрежа пряко или чрез други устройства, които имат достъп до Web-базирано съдържание. Освен това, Потребителят трябва да си осигури цялото необходимо за достъп до Световната мрежа оборудване, включително компютър, модем или другo средствo за достъп до Интернет мрежата. Сайтът www.smclinic.bg само предоставя информацията на своите страници и не отговаря за каквито и да са смущения или технически проблеми, осуетяващи ползването на Сайта, вследствие експлоатирането на компютърното оборудване от потребителя.

2 Задължения на потребителя при регистриране

Предвид използването на Сайта на www.smclinic.bg, Потребителят се съгласява да предостави вярна, точна, актуална и пълна информация за себе си при попълване на регистрационната форма (наричана оттук нататък с общото наименование Лични данни). В случай, че Потребителят предостави фалшива, неточна, неактуална или непълна информация, Сайта има право да закрие и/или изтрие информацията за неговия пощенски адрес и да му откаже по-нататъшен достъп до част или до всички свои услуги.

3 Защита на личните данни

Съобразно Закона за защита на личните данни, Потребителят има право на достъп до собствените си Лични данни, които е въвел или са станали достояние на www.smclinic.bg при ползване от него на Сайта, както и на поправка на тези Лични данни. Приемайки настоящите условия, Потребителите, които са попълнили регистрационната форма изрично се съгласяват предоставените от тях Лични данни да бъдат обработвани от www.smclinic.bg по електронен път при доставка на поръчани стоки или услуги и при необходимост от помощ от служител на Сайта. Всички доброволно предоставени от Потребителя Лични данни и други Данни, които го идентифицират в процеса на ползване на Сайта се съхраняват, обработват и използват за целите на поддръжка на определени функционалности на предлаганите услуги и за целите на рекламата на стоки и услуги предлагани в клиниката на Смайл Механикс ЕООД. Сайта изрично уведомява Потребителя, че предоставените от Потребителя Лични данни не се отстъпват на трети лица за рекламни и промоционални цели. Сайта си запазва правото да използва IP адресите и други данни на Потребителите за разкриване идентичността им в случаите, когато това е необходимо в изпълнение на закона, юридически процедури или за да се спазят настоящите условия.

4 Авторски права и ограничения, свързани с тях

Сайтът www.smclinic.bg дава право на Потребителите да ползват всички услуги, които са предоставяни в Сайта само за лични нужди с нетърговска цел, при условие че не се нарушават авторските права на www.smclinic.bg или на трети лица, свързани пряко или коствено с материалите на Сайта. Не се разрешава материалите на този Сайт да се променят по никакъв начин, нито да бъдат копирани, публично разпространявани или раздавани за каквато и да било цел. Употребата на публикуваните в този Сайт материали в други сайтове е забранена. www.smclinic.bg си запазва правото да преотстъпва правата за публикуване на материали и всякакви части от информацията на Сайта, на трети лица при допълнително сключен договор, уреждащ правата и задълженията, в писмена форма между Смайл Механикс ЕООД и лицето, публикуващо информацията. При закупуване на стока, представляваща обект на авторски и/или патентни права, Сайта не предоставя никакви допълнителни права за ползване и разпространение, освен изрично упоменатите права и/или лицензии от производителя/дистрибутора на стоката. Всички предлагани от Сайта стоки и услуги, защитени от закона за Авторското право и сродните му права, се предлагат в оригиналният си вид, опаковка и носител без никакво въздействие от страна на www.smclinic.bg и според лицензите и правата за разпространение дадени от производителите и/или дистрибуторите им. Предоставените препратки на Сайта към сайтове, собственост на трети лица, са публикувани единствено и само с съгласие та собствениците им и за удобство на Потребителите. При употреба на такава препратка потребителите не използват услуга, предоставена от Сайта и след използването на препратката настоящите Общи условия губят сила. Сайтът www.smclinic.bg не контролира тези сайтове и не поема никаква отговорност за никой от тях и/или тяхното съдържание. По този начин www.smclinic.bg по никакъв начин не налага и не препоръчва тези сайтове на потребители, нито информацията публикувана в тях. Посещението на такъв сайт и всички рискове, свързани с него, са изцяло оговорност на потребителя.

5 Организация на стоките и услугите в сайта

Стоките и услугите в сайта са разпределени по видове на групи и подгрупи. В страницата на всяка стока са посочени цената, основните характеристики на стоката и допълнителна информация, целяща подпомагането на направата на информиран избор при покупката на продукта. Сайта не носи отговорност за неточности в описанието на стоката, които не касаят основните ѝ характеристики и не претендира за изчерпателност на предоставената информация. Сайта си запазва правото да публикува имена, модели и друга информация за стоки на Английски език, Немски език и Руски език когато:
 • Съществува опасност с преводът и да се изгуби ценна информация относно характеристиките на стоката;
 • Няма общоприета еднозначна терминология на Български език.
Всички посочени на сайта цени са в Лева с включен ДДС. В случай, че стоката има няколко модификации, на страницата ѝ са посочени цените за всяка от модификациите. Сайта има право по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните продукти, услуги и цени. Някои от публикуваните продукти може да бъдат остарели, като сайта не поема отговорност да ги актуализира. Част от информацията публикувана в Сайта е възможно да се отнася до продукти и услуги, които не се предлагат и не са достъпни в момента.

6 Закупуване на стока и/или услуга, представена в сайта

Потребителят има право да поръчва стоки и услуги, представяни от Сайта. При направа на поръчката по всяко време преди завършването на Поръчката потребителят има право да променя избраните от него стоки и услуги. При направа на поръчка на Сайта потребителят влиза в договорни отношения със Смайл Механикс ЕООД, касаещи конкретната покупка и покрити от настоящите Общи условия, поръчката се смята за направена след потвърждаване на направената поръчка следвайки инструкциите в Сайта. Смайл Механикс ЕООД има правото да променя цените по свое усмотрение, по всяко време без да дължи предварително уведомяване на Потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била посочена на сайта по време на правене на поръчката, независимо дали е по-ниска или по-висока от настоящата. При допуснати технически грешки в публикуването на сайта, www.smclinic.bg има правото да откаже изпълнението на поръчката и не дължи обещетение по никакъв начин на Потребителя, освен да възстанови сумите платени и/или депозирани от потребителя, ако има такива.

7 Доставка на закупени стоки

Доставката на поръчаните стоки се извършва по посочения начин в сайта и според посочените срокове. Сайта си запазва правото да удължава посочените срокове с до 7 дни, без да информира предварително Потребителят, и да удължава сроковете над 7 дни с предварителното уведомяване на Потребителя. Сайтът си запазва правото да променя подизпълнителя извършващ доставката без да предупреждава предварително Потребителя стига това да не променя начина на доставка.

8 Плащане на закупени стоки и услуги

В брой

При плащане в брой на поръчаните стоки и услуги Потребителят се задължава да плати стойността на покупката на рецепция ИППДП Смайл Механикс ЕООД, намираща се на адрес ул. "Ген. Кирил Ботев" №3А София 1404.

С кредитна/дебитна карта

 • След като сте избрали продукт/и и попълните данните за доставка, системата ви дава право да изберете начин на плащане.
 • Изберете от менюто начин на плащане "Кредитна карта"
 • След потвърждаване на поръчката ще бъдете прехвърлени в страницата за плащане на eBorica, където ще извършите плащането.
 • Ако сте регистрирани в схемите за автентикация Verified by VISA или MasterCard SecureCode, се отваря автентикационна страница на вашата банка Издател, където въвеждате паролата си за автентикация
 • След успешно плащане ще бъдете пренасочени обратно към сайта www.smclinic.bg, където можете да разпечатате бележка за транзакцията, ако тя е била успешна.
 • При проблем с плащането или ако желаете да платите по друг начин, моля свържете се с нас.

С банков превод

При плащане по банков път, Потребителят депозира сума равна на стойността на направената поръчка в банковата сметка на Смайл Механикс ЕООД, посочена в изпратената фактура и, след като преводът бъде потвърден от Банката, се доставят/извършват поръчаните стоки/услуги.

С наложен платеж

При плащане с наложен платеж, Потребителят изплаща сумата на поръчката при получаване от куриера.

9 Отказ от закупена стока

Според действащото законодателство, Потребителят има право да се откаже от една или повече от поръчаните стоки в 30 дневен срок. Oтказът от покупка е приложим само за потребители, които са физически лица.
В този случай потребителят има правото да уведоми Сайта(продавача) в писмен вид за отказа от покупка (чрез писмо по пощата или e-mail), без санкции и без назоваване на причина в рамките на 30 календарни дни от датата на закупуване на стоката, ако са спазени условията по-долу:
 • Върнатият продукт трябва да бъде в същото състояние, в което е бил доставен (в оригиналната опаковка с всички аксесоари, с етикети, които са непокътнати и документите, които го придружават).
 • Разходите за върнатите продукти се поемат от Потребителя, а възстановяване на стойността на продукта се извършва до 30 дни от връщането.
 • Ако поръчката /продукта е заплатен, чрез карта онлайн, то сумата ще бъде върната/ възстановена до 30 дни на същата карта с която е заплатена.
Ако продуктът бъде върнат в състояние, в което не може да бъде продаден като нов, си запазваме правото да изискаме такса от Потребителя за привеждането му в началния му вид (ако е възможно) или за да покрием разликата в цената, получила се при продажбата на продукта втора ръка, или, по избор на клиента, можем му доставим продукта обратно, за негова сметка.
Подчертаваме, че когато връщането на продукти, чиято опаковка е повредена или непълна, показват следи от ползване, износване, драскотини, охлузвания, токов удар, без аксесоари, без гаранция, ние си запазваме правото да решим дали да приемем връщането или да задържим част от стойността на продукта – сума която ще бъде съобщена на Потребителя след оценка на щетите.

10 Гаранционно обслужване

С всяка поръчка за стоки, подлежащи на гаранционно обслужване smclinic.bg прилага гаранционна карта (възможно е да не е попълнена ако се намира вътре в уреда) с данните на стоката и гаранционните срокове. Гаранцията губи валидност:
 1. при изгубена гаранционната карта;
 2. при опит за ремонт от неоторизиран сервиз;
 3. при повреди, причинени от неправилна експлоатация;
 4. при нарушаване на физическата цялост на изделието;
 5. при химическо, електрическо или друго въздействие, различно от нормалната експлоатация на продукта.
Гаранцията не покрива компоненти на продукта с ограничен срок на годност (батерии, консумативи и др.). Гаранционното обслужване се извършва от посочените сервизни центрове, при наличие на пълна документация и окомплектовка на изделието. Продуктите и услугите в този Сайт са ограничени само до посочените условия за тях без да се осигуряват каквито и да е гаранции, включително търговски и целеви. Задълженията на Сайта по отношение на продуктите и услугите, които се предлагат в този сайт, се управляват от съответните споразумения с вносителите и/или дистрибуторите на представяните продукти и нищо в този Сайт не може да ги промени.

11 Други условия

Сайтът има право да променя технологията и дизайна на предоставяните Услуги без предварително известяване. Сайта си запазва правото да изпраща на своите потребители съобщения, свързани с нови услуги, с промоции или с промени в условията и начините за използване на сегашните услуги. Смайл Механикс ЕООД управлява този Сайт от офиса си в София, България. Смайл Механикс ЕООД не декларира, че материалите или услугите в този Сайт са подходящи или достъпни извън България и съответно достъпът до тях от територии, където съдържанието им е незаконно, не се разрешава. Техничестки консултации оn-line през сайта, или по телефон, може да бъдат направени в рамките на работното време, което е посочено в долната част на страница. Настоящите условия могат да бъдат актуализирани по всяко време без специално уведомяване на Потребителите. Сайта не носи отговорност, ако Потребителят не е прочел последния вариант на настоящите условия. При използване услугите на Сайта, потребителят се задължава да спазва настоящите условия, както и всички други условия, поставени от законодателството на Република България и международното законодателство, дори и да не са упоменати в настоящите условия.